محاسبات ذهنی ریاضیات با چرتکه همراه مدرسه

آموزش ریاضیات،محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه

محاسبات ذهنی ریاضیات با چرتکه همراه مدرسه

آموزش ریاضیات،محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه

محاسبات ذهنی ریاضیات با چرتکه همراه مدرسه

جهت ارسال نظرات و پیشنهادات به شماره 50004383 پیام بفرستین.

در این نوع آموزش به جای استفاده از یک دست برای جابجائی مهره ها در چرتکه استفاده از دو دست برای به حرکت در آوردن مهره ها برای محاسبه ریاضی است.

با استفاده از اصول آموزشی چرتکه ژاپنی سوروبان در کنار محاسبات ذهنی و با استفاده از تکنیک های پیشرفته و چند رسانه ای مبتنی بر یادگیری برای کودکان ، آن‌ها به سرعت ، توانائی یادگیری این روش و در نتیجه محاسبات ریاضی را بصورت کاملا حرفه ای و سریع و دقیق بر روی چرتکه و ذهن خود انجام دهند.

در این روش کودکان بعد از یادگیری و آشنائی مراحل اولیه کار با چرتکه بعد از مدتی با تصور چرتکه بصورت مجازی و ذهنی قادر خواهند بود مسائل ریاضی را به‌ صورت تصوری و در ذهن خود انجام دهند.

بر خلاف آموزش سنتی در ریاضی که تنها استفاده از نیم‌کره چپ مغز بکار گیری می‌شد ، تصور چرتکه توسط کودکان باعث بکار افتادن نیم‌کره راست مغز به‌ واسطه تصور چرتکه خواهد شد که در عین حال با استفاده از منطق نیم‌کره چپ و جابجائی مهره چرتکه ها بصورت مجازی و با استفاده از نیم‌کره راست و ترکیب این دو باعث توسعه و افزایش عملکرد نیمکره های راست و چپ مغز خواهد شد.

گذشته از این آموزش تصویری چرتکه با استفاده از تکنیک های زیر به دانش آموزان کمک می کند تا سریع‌تر به این روش مسلط شوند.آموزش چرتکه توسط هر دو دست باعث می شود که پیام های دست چپ و راست به مغز منجربه توسعه همه جانبه و کل مغز گردد.

ورزش اعصاب با استفاده از تمرکز و تخیل دانش آموزان صورت می گیرد.(تصور چرتکه)

آموزش سرعت آموزش سریع پاسخ دادن به دانش آموزان در هنگام سوالات و تحریک در برابر برخورد با اعداد و ارقام.

آموزش پاسخ به دانش آموزان کمک می شود تا بتوانند خوب پاسخ بدهند ، نتیجه بگیرند و قضاوت کنند.

آموزش گوش دادن و محاسبه کردن (تکنیک شنیداری)

به دانش آموزان کمک می شود تا با تمرکز حافظه خود را قوی کنند تا به هنگام گوش دادن بتوانند سریع پاسخ بدهند .

آموزش دیدن و محاسبه کردن (تکنیک دیداری)

به دانش آموزان کمک می شود تا با تمرکز در دیدن اعداد و ارقام به هنگام دیدن مسائل بتوانند جواب مسائل را بدهند .

روش آموزش

در این دوره آموزشی کودکان بااستفاده از چرتکه در قالب کلاس و تمرینات در خانه می‌توانند اعمال جمع و تفریق و ضرب و تقسیم را در سه مرحله انجام دهند .

در ابتدای دوره توسط چرتکه محاسبات انجام می‌شود . در مرحله بعد محاسبات بدون چرتکه و با استفاده از چرتکه تصوری ( تصویر سازی از چرتکه ) انجام می‌شود . در مرحله آخر بر اثر تمرین زیاد محاسبات بصورت ذهنی انجام می‌شود.

این دوره توسط ۳ تکنیک اصلی آموزش داده می شود:

تکنیک شنیداری
تکنیک دیداری
تکنیک تصویر سازی

آموزش و یادگیری چرتکه

در بحث آموزش چرتکه هم اکنون می خواهیم ضرب ۷۶ در ۴۸ را توسط چرتکه انجام بدهیم:


برای انجام این کار باید چند مرحله را در چرتکه انجام دهیم :

۱) در گام اول باید بگوییم که ضرب ۶ در ۸ می شود ۴۸ و سپس روی چرتکه آن را نشان دهیم . ( بدین صورت که ۸ مهره درستون یکان و ۴ مهره روی ستون دهگان باشد )
۲) در گام دوم باید بگوییم ۸ یکی را در ۷ ده تایی ضرب می شود به عبارت دیگر ۷۰*۸ که در نهایت ۵۶۰ و سپس عدد را روی چرتکه نشان می دهیم . ( ۰ مهره در ستون یکان ۶ مهره روی ستون دهگان و ۵ مهره در ستون صدگان)
خوب حالا به دلیل اینکه مهره های ستون دهگان به ده رسیده اند باید عمل انتقال را انجام بدهیم بدین معنی که از ستون دهگان ده مهره بر می گردد و به ستون صدگان یک مهره اضافه می شود .
۳) حالا نوبت به ضرب ۴ ده تایی در ۶ یکی است به عبارت دیگر یعنی ۶* ۴۰ که در نهایت ۲۴۰ را می دهد و روی چرتکه باید عدد را نشان دهیم . در ستون یکان صفر مهره ، در ستون دهگان ۴ مهره و در ستون صدگان ۲ مهره .
۴) در پایان باید ۴ ده تایی چرتکه را در ۷ ده تایی ضرب نماییم . به معنی دیگر ۷۰ *۴۰ که در نهایت رقم ۲۸۰۰ را به ما می دهد و رقم را در چرتکه نشان می دهیم . در ستون یکان و در ستون دهگان صفر مهره و همچنین در ستون صدگان ۸ مهره درنهایت به دلیل اینکه در ستون صدگان پیش تر ۸ مهره داشته ایم امکان این را نداریم که ۸ مهره دیگر اضافه نماییم به همین دلیل اول ۲ مهره را به ۸ مهره پیشین اضافه می نماییم تا در نهایت مجموع ما ۱۰ گردد و بتوانیم عمل انتقال را انجام بدهیم .

خوب به معنای این است که از ستون صدگان ۱۰ مهره را کسر کنیم و به ستون یکان هزار ۱ مهره را بیفزایم و پس از ستون صدگان ۶ مهره که باقی مانده را قرار بدهیم و ستون یکان هزار ۲ مهره را اضافه نماییم .

در یک چرتکه حالا در ستون یکان ۸ مهره و در ستون دهگان ۴ مهره و در ستون صدگان ۶ مهره و در ستون یکان هزار ۳ مهره قرار گرفته است در نهایت جواب ضرب ما ۳۶۴۸ خواهد بود.